Vyšetrenie stavu ciev a miery stresového zaťaženia

O tom, že stres významne ovplyvňuje naše zdravie, nie je pochýb. Preto naše diagnostické metódy zahŕňajú aj vyšetrenie na prístroji Max Pulse.

Max Pulse nám poskytne dôležité informácie o vašich cievach a stresovom zaťažení. Jedná sa o certifikovaný photoplethysmograph a samotné vyšetrenie je neinvazívne, bezbolestné a absolvovať ho môže každý.

Výsledky meraní

  • HRV tachogram - prístroj zaznamená kolísanie srdcovej tepovej frekvencie počas merania. Dokáže odhaliť tachykardiu (zvýšená srdcová frekvencia) alebo bradykardiu (znížená srdečná frekvencia), prípadne aj srdečnú arytmiu.
  • Spektrálna analýza variability srdcovej frekvencie - je zaznamenaný celkový spektrálny výkon. Pokles môže znamenať zníženú schopnosť termoregulácie a môže súvisieť s hormonálnou disbalanciou. Vysoká srdcová frekvencia potom môže značiť až chronický stres.
  • Vyváženosť autonómneho nervového systému - hlavnou úlohou tejto časti nervovej sústavy je udržiavanie stálosti vnútorného prostredia ľudského tela. Podľa zvýšenej činnosti jednej z jej vetví je možné vyvodiť predpoklad k rozvoji obezity, diabetesu 2. stupňa, infarktu myokardu alebo cievnej mozgovej príhody a odporučiť úpravu životosprávy k eliminovaniu rizík.
  • Výkonová spektrálna hustota - Max Pulse tiež hodnotí jednotlivé komponenty celkového výkonu.
  • Úroveň stresového zaťaženia - ukáže mieru hladiny fyzického a psychického stresu a mieru vašej odolnosti.
  • Stresové skóre - je určené po analýze všetkých stresových faktorov. Čím vyššia hodnota, tým je organizmus viac stresovaný a naopak.
  • Celkový stav ciev - znázornenie zastúpení jednotlivých typov ciev, miery ich poškodení a stav krvnej cirkulácie.
  • Indexy vypočítané z APG krivky - vypovedajú o stave a veku ciev, hodnotia srdcový výkon a pružnosť tepien.

Zakldná diagnostika a konzultácia

Pokiaľ ide o zdravie, neoplatí sa nič odkladať. Prídite do jednej z našich poradní na základnú diagnostiku a pri následnej konzultácii s našim výživovým špecialistom sa hneď dozviete, aké máte možnosti.

Získáte

Základná diagnostika a zloženie organizmu

Diagnostiku vykonávame zásadne na profesionálnych prístrojoch Tanita, certifikovaných pre využitie v zdravotníctve.

Odborná konzultácia

Náš výživový špecialista vyhodnotí výsledky meraní a pri následnej konzultácii s vami sa pokúsi nájsť riešenie problémov, s ktorými ste k nám prišli.

Odporúčania, možnosti riešení a jedálníček

Na záver obdržíte vzorový jedálníček, ale hlavne získate základné odporúčania a možnosti následného riešenia vášho zdravia a kondície. Potom už sa musíte rozhodnúť sami.

Objednajte sa

Objednať sa na základnú diagnostiku organizmu a konzultáciu je jednoduché a môžete tak urobiť práve teraz. Vyplňte jednoduchý kontaktný formulár a naša asistentka s Vami dohodne vhodný termín. Návšteva trvá 45–60 minút a teraz stojí akčných 7,90€ (akčná cena platí pre prvú návštěvu klienta v poradni).

Presný termín návštevy s Vami dohodne asistentka poradne, ktorú ste si vybrali, a ktorá Vás bude kontaktovať telefonicky v najbližšom možnom termíne.

Kde nás nájdete

Svet zdravia v číslach

523 375
kg schudli klienti
93
pobočiek
198
špecialistov